Dodatki do farb

Dodatki do farb
Produkty skoncentrowane przeznaczone do zmiany lub poprawy konkretnej farby lub lakieru. Dodawać w małej ilości:
LAKIERY